Ostoskori

Tietosuojaseloste

Myrtilli Oy
Y-tunnus 2326782-4
Jalkalantie 70B
21870 Riihikoski

Luotu: 18.12.2018
Päivitetty: 20.9.2020

Myrtilli.fi tunnuksen alla toimiva verkkokauppa on yrityksemme ylläpitämä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kauneuteen ja luonnollisuuteen keskittyvä verkkopalveluita tuottava kokonaisuus.

Myrtilli toimii rekisterinpitäjänä henkilötiedoille, joita verkkokaupan käyttäjät, kuten Sinä, annat meille verkkokaupassamme asioidaksesi tai joita muuten keräämme sinusta automaattisesti asioidessasi verkkopalvelussamme. Rekisterinpitäjänä yrityksemme on vastuussa kaikista näistä meille antamistasi henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen verkkokaupassamme. Henkilötietojesi käsittelyn tavat ja tarkoitukset on selostettu tarkemmin tässä tietosuojakäytännössä.

1. YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN YRITYKSESSÄMME

Ilari Kuukkanen
Myrtilli Oy
Jalkalantie 70B
21870 Riihikoski
ilari@myrtilli.fi

2. MIKSI MYRTILLI KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle mahdollisuuden muun muassa asioida verkkokaupassamme, toimittaa tilauksesi, sekä mahdollisten myöhempien takuutoimenpiteiden vuoksi.

Tämän lisäksi käsittelemme henkilötietojasi välillämme solmitun sopimussuhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietojasi myös verkkokaupan palvelun kehittämiseksi, väärinkäytösten estämiseksi ja selvittämiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja asiakasviestinnän toteuttamiseksi. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen, sekä markkinointitarkoituksiin mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja markkinoinnin kohdentaminen Sinua kiinnostavaksi lain sallimissa rajoissa tai suostumuksellasi.

Henkilötietojesi lainmukainen käsittelyperuste on joko sopimuksen noudattaminen, oikeutettu etu taikka meille antamasi suostumus jäljempänä kuvatulla tavalla. Tietojesi käsitteleminen on tarpeen, jotta voimme panna täytäntöön sopimuksen, jonka olemme kanssasi solmineet.

Henkilötietojesi toimittaminen tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla perustuu osittain välillämme solmittuun sopimukseen. Asioidessasi verkkokaupassamme, olet velvollinen antamaan meille tiettyjä henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä eriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi estää meitä hoitamasta sopimusvelvoitteitamme, mikä voi johtaa siihen, ettet voi asioida verkkokaupassamme.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Luodessasi oman profiilin verkkokaupassamme, sinua pyydetään syöttämään esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, puhelinnumero, valittu salasana sekä toimituksia koskevat lisätiedot, kuten toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa meille tietoja esimerkiksi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen. Oman profiilisi tiedot päivittyvät jatkuvasti.

Tilatessasi tuotteita verkkokaupassamme käsittelemme seuraavia henkilötietojasi: tilaajan oman profiilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuotepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt.

Keräämme myös verkkokaupan käyttöön liittyviä metatietoja, kuten tieto siitä, miltä sivulta olet siirtynyt verkkokauppamme, vierailun aika, siirretyn datan määrä, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli. Mikäli vierailet verkkokaupassamme rekisteröitymättä tai tilauksia tekemättä, käsittelemme sinusta ainoastaan näitä edellä mainittuja metatietoja.

4. MISTÄ KÄSITELLYT HENKILÖTIEDOT OVAT PERÄISIN?

Keräämme tietoja sinulta itseltäsi asiakassuhteen alkaessa ja sen kestäessä, muun muassa rekisteröitymislomakkeen kautta, tehdessäsi tilauksia verkkokaupassamme sekä asioidessasi muuten verkkopalvelussamme. Voimme kerätä tietoja sinulta myös osallistuessasi markkinointikampanjoihin.

5. KÄVIJÄSEURANTA JA EVÄSTEET

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä (“cookies”) kävijäseuranta- ja markkinointitarkoituksissa. Käyttämämme tekniikat ovat mm. Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdWords Remarketing ja Facebook Remarketing / Retargeting. Voit lukea alta mitä tietoja palvelut keräävät evästeiden avulla: · https://policies.google.com/privacy · https://www.facebook.com/policies/ads/

6. SIIRRETÄÄNKÖ TAI LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA SÄÄNNÖNMUKAISESTI?

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme ainoastaan lain sallimissa rajoissa esimerkiksi sopimuksen tai laskutuksen toteuttamisen taikka markkinoinnin toimittamisen vuoksi. Tilauksen toteuttamiseksi käytämme yhteistyökumppaniemme palveluita (kuten kuljetus- ja huolintayritykset sekä pankit tai luottokorttiyhtiöt). Näille tahoille luovutamme vain sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä tilauksen ja sopimuksen toteuttamiseksi. Nämä yhteistyökumppanimme saavat käyttää heille luovutettuja tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen.

Mikäli myymme liiketoimintamme tai sen osan tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, voimme luovuttaa henkilötietoja ostajille ja näiden neuvonantajille kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

7. MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN?

Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä asianmukaisin teknisin ratkaisuin, kuten palomuurein. Käyttövaltuushallinnalla varmistetaan, että henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset Myrtillin tai yhteistyökumppaniemme henkilöstön jäsenet, joiden työtehtävien suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja joille siten on myönnetty oikeus käsitellä henkilötietoja.

8. KUINKA PITKÄÄN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Tietojen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Säilytämme henkilötietojasi vähintään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan ilmoitettujen käyttötarkoitusten toteuttamisessa, kuten

sopimukseen perustuvien velvoitteidemme täyttämisessä (esimerkiksi takuu- ja virhevastuuajat) tai muun asiakaspalvelun tuottamisessa. Kun emme enää tarvitse keräämiämme henkilötietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.

Myrtilli voi lakkauttaa käyttäjän oman profiilin, jos profiili on ollut yhtäjaksoisesti käyttämättä yhden vuoden ajan siten, ettei käyttäjä ole asioinut meidän tai yhteistyökumppaniemme kanssa kertaakaan tuona aikana. Oman profiilin lakkauttamisen jälkeen tuhoamme tai anonymisoimme käyttäjän henkilötiedot, ellei henkilötietojen käsittelylle ole muuta lainmukaista käsittelyperustetta.

9. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Sinulla on oikeus tarkastaa meidän sinusta tallentamat tiedot sekä saada virheelliset henkilötietosi korjatuiksi. Henkilötietojen tarkastuksen tai oikaisun voit tehdä lähettämällä henkilötietojen tarkastamista tai oikaisemista koskevan pyynnön Myrtillille.

Myrtillille osoitettu henkilötietojen tarkastus- tai oikaisemispyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojakäytännössä mainitulle henkilötietojen käsittelyn yhteyshenkilölle. Pyynnössä tulee esittää pyynnön kohteena olevien tietojen etsimiseen tarpeelliset perustiedot. Tarkastuspyynnön saatuaan ja käsiteltyään toimitamme sinulle jäljennöksen henkilötiedoista postitse. Pidätämme oikeuden olla toteuttamatta pyyntöä, jos pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kiusantekomielessä tehty. Jos pyydät useampia jäljennöksiä tai pyyntö tehdään useammin kuin kerran vuodessa, voimme periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Sinulla on oikeus koska tahansa vaatia meitä poistamaan käsittelemämme, Sinua koskevat henkilötiedot ja meillä on velvollisuus poistaa nämä tiedot, mikäli niiden käsittelylle ei enää ole laillista perustetta. Sinulla on myös oikeus vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, joka on perustunut oikeutettuun etuumme, ja meillä on velvollisuus lakata käsittelemästä henkilötietoja tällä perusteella, mikäli tietojen edelleen käsittelylle ei ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä. Lisäksi sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

10. LOPUKSI

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojakäytäntöjämme. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidyille henkilökohtaisesti, mistä syystä kehottamme sinua ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.